Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu lewego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Gmina Skomlin Gmina Skomlin Gmina Skomlin Gmina Skomlin Gmina Skomlin Gmina Skomlin Gmina Skomlin Gmina Skomlin Gmina Skomlin Gmina Skomlin Gmina Skomlin Gmina Skomlin Gmina Skomlin
RSS
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Inwestycje w Gminie Skomlin - Oficjalna strona internetowa Gminy Skomlin.

 

Pobierz PDF

Inwestycje w Gminie Skomlin

 

Inwestycje

Inwestor - Gmina Skomlin
Nazwa i zadania inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika z przyczepą, kosiarką samobieżną i kosiarką bijakową tylno-boczną do wykaszania poboczy i terenów zielonych w ciągach dróg na terenie gminy Skomlin”

Całkowity koszt zadania - 243.540,00zł brutto.
Na realizacje tego projektu pozyskała środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w  formie pożyczki  kwocie ogółem 188.100,00zł

- logo_wfosigw.jpg
 

W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt:
1. ciągnik rolniczy Ursus 8014H
2. przyczepa ciężarowa Ursus D 608
3. kosiarka samojezdna HUSQVARNA TC 338
4. Kosiarka bijakowa tylno – boczna SAMASZ KBRP 160

Zakupiony sprzęt przyczyni się do utrzymania rowów, poboczy i terenów zielonych w ciągach dróg na terenie gminy Skomlin w należytym stanie i pozwoli przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się chwastów i chorób roślinnych. 

Przebudowa Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomlinie wraz z wyposażeniem.

Dokumentację projektową na zadanie wykonało Biuro Projektowe PROJMAT Anna Matys.

Wykonawcą zadania jest firma „KARCZBUD” Karczewski Mariusz.

Koszt inwestycji 795.017,93 zł, w tym 426.000, zł stanowi dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemia Wieluńska” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Inwestycja została rozpoczęta w styczniu br. a jej zakończenie ma nastąpić 30 września br.


 

Przebudowa ulic Różanej i Jaśminowej

Łączna długość dróg do przebudowy to 704,28 mb.  Przetarg na wykonawstwo zadania wygrała firma PHU „Rad -Tom” Tomasz Jadach z miejscowości Herby, oferując cenę  wykonania inwestycji 480.274,70 zł brutto.

Zadanie będzie przeprowadzone przy udziale dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.


 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skomlinie.

W 2013 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie" której całkowita wartość wyniosła 3.228.810,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie ogółem 685.811,10 zł w tym w formie dotacji 200.000,00 zł, pożyczki 200.000,00 zł, umorzeń 285.811,10. 

Przepustowość realizowanej oczyszczalni wynosi 380m3.Oczyszczalnia ta z dwoma nowoczesnymi reaktorami będzie oczyszczać ścieki i usuwać z nich szkodliwe dla środowiska związki azotu i fosforu. Istniejący zbiornik reaktora został wykorzystany do oczyszczania wstępnego maksymalnych dopływów ścieków wraz z dopływem ścieków deszczowych oraz zwiększonym awaryjnie dopływem ścieków surowych. Przelewem awaryjnym podawane są do istniejącego zbiornika reaktora, tam wstępnie oczyszczone, a następnie zwrócone z powrotem na pompownię główną i przepompowane do zbiornika reaktorów głównych gdzie oczyszczą się do stopnia pozwalającego na odprowadzenie ich do rowu zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów.

Zakres zrealizowanych prac obejmował następujące prace:

a) roboty budowlane - punkt zlewny ścieków dowożonych, zbiornik uśredniający ścieków dowożonych, pompownia ścieków surowych, zbiornik osadu, pompownia ścieków deszczowych, studnia pomiarowa, wiata agregatu, bioreaktor, budynek,

b) roboty sanitarne w zakres których wchodzą następujące prace – instalacja wentylacji, ogrzewania, wewnętrznych i zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) roboty elektryczne – tj. wykonanie zasilania i oświetlenia, rozdzielni TA-01, instalacji odgromowej,, badań i pomiarów, oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego,

d) dostawa urządzeń technologicznych i wyposażenia wraz z montażem i rozruchem technologicznym,

e) zagospodarowanie terenu (wykonanie dróg wewnętrznych i placu manewrowego, bramy wjazdowej, miejsc gromadzenia odpadów technologicznych, ogrodzenia).

Zrealizowany projekt ma na celu poprawę infrastruktury technicznej, poprawę warunków zdrowotnych i środowiskowych w gminie i regionie oraz zmniejszenie różnic w rozwoju ekologicznym pomiędzy terenami wiejskimi i miejskimi. Realizacja zadania jest spójna z celami zapisanymi w Planie Rozwoju Lokalnego. Zadanie ma pełną akceptację społeczności lokalnej.

 

 • Eko Region
 • Gospodarstwo Polska
 • Mikroporady
 • Platforma usług elektronicznych
 • Polska w liczbach
 • Promuje Łódzkie
 • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej
 • Państwowa Komisja Wyborcza
 • skomlin.com.pl
 • Fundacja Na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
 • Kulisy powiatu
 • Oferty pracy w Powiatowym UP
 • Samorząd INFO
 • Lokalna Grupa Działania
 • GOKiS
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skomlinie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie
 • Regionalne Programy Zdrowotne
 • OSP Skomlin
 • Publiczne Przedszkole w Skomlinie
 • Zespół Szkół w Skomlinie
 • Radio ZW
Urząd Gminy Skomlin, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin, pow. Wieluński, woj. łódzkie
tel.: 43 886 44 78, 43 886 44 77, fax: 43 886 44 77, email: sekretariat@skomlin.pl, http://www.skomlin.pl
NIP: 8321025278
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x